Silver, järn och skrot. Med kärlek.

Lite krokigt, lite knasigt och inget exemplar riktigt det andra likt.